ลวดยิงและตะปู
Website Banner
Untitled Document

 ลวดยิงและตะปู/Nail&Staple  

                                  
       
   (01) 10J Staple Series
    - Model : 1004J - 1022J
    -ใช้กับปืนยิง :
     1013Y,1013J,1022J
                    
    (02) 10F Staple Series
    - Model : 1004F - 1010F
    -ใช้กับปืนยิง : 1010F
 
                        
                   
    (03) 4J Staple Series
    - Model : 406J - 422J
    -ใช้กับปืนยิง : 422J
          
    (04) 6 Staple Series
    - Model : 619 - 630
    -ใช้กับลวดยิง :  638RC


           
   
    (05) N8 Staple Series
    - Model : 825 - 850
    -ใช้กับปืนยิง : N851
            
    (06) N9 Staple Series
    - Model : 922 - 950
    -ใช้กับปืนยิง : LU-951
             
                      
    (07) Carton Staple Series
    - Model : 3416 - 3419
    -ใช้กับเครื่องเย็บกล่อง
           
    (08) F Nail Series
    - Model : F10 - F50
    -ใช้กับปืนยิง : F30Y,F30,F50
            
                  
    (09) T Nail Series
    - Model : T25 - T64
    -ใช้กับปืนยิง : T50Y, T50
             
    (10) C-Ring
    - Model :-
    -ใช้กับเครื่องยิง : C-Ring Gun
                           
                  
    (11) c-ring

    -ใช้กับปืน ยิง :AC04 
    AC05,SR-807,SR807L 
             
    (12)Hog-Ring
     
    -ใช้กับเครื่องยิง :  
    AD02,AD02R,AD02L
                           

                  
    (13) ลูกแม็กรังผึ้ง
    - Model : -
    -ใช้กับปืนยิง : CF-100E

             
    (14) ตะปูม้วน
    - Model :-
    -ใช้กับเครื่องยิง : CN-57E,CN- 
     70E,CN83E,CN-90LH
                           
Current Pageid = 11